Ubuvanganzo bw'umwimerere nyarwanda

NKURUNZIZA François (Umubano mu bantu)

Umubano mu bantu

 

Ni umurage rusange wa basogokuruza

Ali data  ali na so bose barawusanze

Ubasonzoranyiliza mu nzu y'amahoro

Impumeko y'amahoro irakunda iraramba,  bambe

v    Umubano mu bantu

 

Ni wo uhuje amahanga ni wo ubumbye imilyango

Ni cyo kiza turusha ibindi biremwa byose,

Abantu tugasangira urupfu no kuramba

Subiza agatima i mpembero wibaze nawe,  bambe

v    Ku mubano mu bantu

 

Ni wo utsinda amahane tukava inda imwe twese

Mu mulyango uzira ubulyalya utagira inabi

Abantu tugasangira urupfu no kuramba

Subza agatima impembero wibaze nawe,  bambe

v    Ku mubano mu bantu

 

Kandi wuje urukundo kandi wuje umurava

Ukagira amahoro ho umunywanyi wa hafi,

Ni wo ubyara gutabarana no gufatanya

Ni wo soko y'ubumwe bubonereye abantu,  bambe

v    Umubano mu bantu

 

Ni iki cyaruta ubuntu n'imbabazi mu bantu ?

v    Umubano mu bantu

Nta cyaruta umushyikirano no kuva inda imwe

v    Mu mubano mu bantu

Ni iki cyaruta gufatanya hakora ukuli?

v    Mu mubano w'abantu

Nta cyaruta umutima ukeye utagira ishyali

v    Mu mubano w'abantu

v    Umubano mu bantu06/05/2009
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 368 autres membres