Ubuvanganzo bw'umwimerere nyarwanda

IKINYARWANDA N'INGANZO


Abahanzi mu nganzo nyarwanda

1. Abahanzi bazimiza mu Kinyarwanda

Turabagezaho indirimbo nyarwanda twabahitiyemo muri nyinshi z'inyarwanda zirimo inganzo no kuzimiza biranga ubuvanganzo bw'umwimerere nyarwanda.

Hari abahanzi b'abanyarwa bagiye barangwa no kuzimiza mu ndirimbo zabo

Barimo:

 

 • Rujindiri Bernard

 • Sebatunzi

 • Rugamba Cyprien

 • Masabo Nyangezi

 • Nkurunziza François

 • Cécil Kayirebwa

 • Mugabo Justin

 • Muhirwa Jean Berchmans

 • Sekimonyo Manu matabaro

 • Randeres Landouard

 • Twagirayezu Cassien

 

Aha muzadufashe kwibuka n'abandi ndetse mutubwire indirimbo yabo (zabo) musangamo inganzo nyarwanda.

 

2. Indirimbo zimwe na zimwe muri izo zijimije

 

  Amahoro ku Giti cy'umuntu ya  NKURUNZIZA François

 

  Icyampa umuranga ya Orchestre Pakita

 

  Kimbagira ya MUHIRWA Jean Berchmans

 

  Ngwino mukunzi ya MAKANYAGA

 

  Impanuro ya TWAGIRAYEZU Cassien

 

  Indahiro ya KAREMERA Rodrigue

 

  Ni kuki ya Jean Paul SAMPUTU

 

  Winfatanya n'akazi ya MWITENAWE Augustin

 

  Umwiza w'i Bwanacyambwe ya UWIZEYE John

 

  Umuhoza ya MUKARUTABANA Gerturde

 

  Urugera ya Orchestre Salus Populis

 

  Ubuhoro nyagasani ya BIZIMANA Noheli

 

  Migabo ya Orchestre Ingeli

 

  Mutimanana ya MASABO NYANGEZI

 

  Ndayoboza ku idembe ya MUGABO Justin

 

   Ngarara ya Cécil Kayirebwa

 

   Umwana w'umunyarwanda SEKIMONYO Manu


28/09/2010
1 Poster un commentaire